kontakty ceník autoškola úvod

Přihlaste se ještě dnes

tel. 605 158 258 


jak se přihlásit ke stažení výuková vozidla/moto technické otázky závěrečné zkoušky vrácení řp

autoškola vrácení ř.p.

Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel? Máte 12 bodů a uplynul již rok? Pozbyli jste řidičský průkaz ze zdravotních důvodů?

Poradíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole. V případě nejasností prosím zavolejte na tel. 605 158 258 a popřípadě si domluvte individuální konzultaci v autoškole

důvod zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost. Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

co musíte donést ?

důvod 12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy. Zdravotní způsobilost . Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní!

 - potřebujete dopravně psychologické vyšetření- volejte autoškolu .

co musíte donést ?

důvod zdravotní

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky Musíte absolvovat cvičné jízdy? Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Kdy můžete přezkoušení absolvovat? Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

co musíte donést ?

Cena je smluvní a určuje se dle výše absolvování konzultací, praktické části a nákladů autoškole s tímto spojených.


Autoškola Praha - Dejvice, Flemingovo nám. 3  tel. 605 158 258